niedziela, 3 sierpnia 2014

Zagrzybione fugi silikonowe, czyli grzyb i czarna pleśń w naszej łazience

Chemicznie silikony są  syntetycznymi polimerami krzemoorganicznymi. To niepalne i odporne na korozję produkty uszczelniające i łączące .

Silikon to doskonały materiał do uszczelniania wanny, umywalki, kabiny prysznicowej, fuga silikonowa używana jest też do obróbki szyb w oknach drewnianych i plastikowych jako uszczelka zewnętrzna.

Porażony grzybami pleśniowymi silikon to nie tylko problem estetyczny w naszych łazienkach. Z czasem grzyb powoduje osłabienie właściwości uszczelniających i prowadzi do wyciekania wody z brodzików i wanien.

Sam proces rozwoju grzyba na fugach silikonowych zaczyna się od osiadania kurzu, brudu i detergentów na jego powierzchni. Bardzo często zagrzybienie wynika z niewłaściwego położenia silikonu: zbyt cienka lub wklęsła fuga, jak i silikon kładziony na wilgotne powierzchnie powoduje, że wilgoć i brud dostaje się pod uszczelniacz. Fuga z wierzchu wygląda dobrze niestety pod spodem jest zainfekowana.

Podobna sytuacja zachodzi na uszczelkach silikonowych okien. Jeśli okna w sezonie grzewczym są zaparowane i pokryte rosą - prędzej czy później pojawi się zagrzybienie uszczelek.

Innym problemem, który często spotykam w swojej pracy jest kwestia stabilizacji wanien i kabin prysznicowych. Ruchome elementy, lub niewłaściwie zamontowane powodują rozrywanie fugi silikonowej i wnikanie wody. Jest to trudne do wychwycenia, gdyż silikon nie odkształca się i po skończonym użytkowaniu wraca do pierwotnej formy. Dowiadujemy się o tym zwykle, gdy mamy już zawilgocone ścian wokół łazienki.

Ważny jest też dobór silikonu tu najwłaściwszy jest bezbarwny silikon sanitarny. W sprzedaży występują silikony z dodatkiem antygrzybicznym. Nie wolno mylić silikonu z akrylem do wykończeń - en nie nadaje się do uszczelniania. Z doświadczenia jednak wiem, że tam gdzie jest słaba wentylacja, silna eksploatacja w połączeniu z brakiem konserwacji silikonów niestety pojawia się grzyb.

Co więc robić aby nie doprowadzić do zagrzybienia. Przede wszystkim jak najszybciej pozbywać się wilgoci z łazienki najlepiej przez odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Można po skończonej kąpieli wycierać nadmiar wilgoci specjalną ścierką z mikrofibry i nie zamykać łazienki przez ok 1-3 godziny po użytku. Trzeba też regularnie czyścić kabinę i fugi najlepiej sodą oczyszczoną.

Niestety gdy, już rozwinie się grzyb na silikonie najlepiej zaprosić fachowca do wycięcia i odgrzybienia. Po wykonaniu tych czynności można położyć nową fugą.

Uwaga grzyby gnieżdżące się w naszych łazienkach mogą infekować skórę stóp i paznokcie np grzyb z rodzaju Mucor.

kliknij >>> tu, aby zamówić usługę

wtorek, 20 maja 2014

Ukryty niewidoczny grzyb lub pleśń w domu - inspekcja domu pod kątem zagrzybienia

W niektórych przypadkach obecność pleśni czy grzyba w mieszkaniu nie jest oczywista. Możliwe, że zagrzybienie rozwija się w niewidocznych miejscach i ukryte jest wewnątrz ścian z konstrukcji karton-gips za szafami zabudowanymi , tapetą, sufitem podwieszanym czy panelami podłogowymi.Możliwe lokalizacje ukrytego zagrzybienia obejmują też systemy i kanały hydrauliczne, centrale wentylacyjne oraz docieplenie budynku. Częstym miejscem utajonych zagrzybień jest poddasze budynku z powodu nieszczelności dachu, złej izolacji i wreszcie braku wentylacji - spotykamy się też z wentylacją budynku, , gdzie zużyte, wilgotne powietrze odprowadzane jest bezpośrednio do przestrzeni poddasza a nie na zewnątrz. Jeżeli poddasze nie jest eksploatowane i regularnie sprawdzane może rozwinąć się silne zagrzybienie a w konsekwencji miejsce emisji zarodników i mikotoksyn na cały dom.

Niektóre materiały budowlane jak nie-para przepuszczalne filie dachowe, tapety, boazerie - płyty karton gips mogą zatrzymywać wilgoć pod powierzchnią - a tym samym zapewniać doskonałe środowisko dla rozwoju patogenów  (szczególnie nie wskazane jest docieplanie budynków od środka materiałami typu styropian czy pianka).Typowym przykładem ukrytego zagrzybienia jest charakterystyczny zapach stęchlizny w domu, kojarzący się z zawilgoconą piwnicą czy sutereną. Mimo widocznych oznak zagrzybienia mamy do czynienia z porażeniem. Winna jest niesprawna wentylacja domu, lub jej brak - powietrze, które nie ulega wymianie a dodatkowo przyjmuje duże dawki pary wodnej produkowanej podczas eksploatacji (zwłaszcza w sezonie grzewczym) - najzwyczajniej ulega zepsuciu a mnożące się grzyby i bakterie zawszone są w nim jak w próżni. (W takim środowisku  oznaką ukrytego zagrzybienia może być częsta i nawracająca infekcja górnych dróg oddechowych oraz uczulenia skórne)

Jak identyfikować problemy ukrytego porażenia grzybem w domu?
Najprostszą drogą jest zamówienie inspekcji pod kątem zagrzybienia w profesjonalnej jednostce.
Wizyta taka powinna obejmować komplet pomiarów wilgotności powietrza, drewna i ścian oraz badanie sprawności wentylacji grawitacyjnej i wykrywanie mostków termicznych. Podczas wizji trzeba też zajrzeć za meble i łóżka oraz jeśli to możliwe przez rewizję pod wannę. Jeśli pomiary nie wykażą niczego podejrzanego a dalej będziemy obawiać się grzyba potrzebne są badania laboratoryjne powietrza oraz wymazy ze ścian i drewna. Doświadczony pracownik powinien też zwrócić uwagę na bliskość lasu od zabudowań, gdyż w sezonie leśne środowisko daje podobne objawy u alergików jak zagrzybienie w domu. W takim przypadku należy stosować filtry powietrza wewnątrz budynku

kliknij >>> tu aby zamówić inspekcje domu pod kątem zagrzybienia i wilgoci

niedziela, 8 września 2013

Grzyby pleśniowe - czym są i dlaczego kolonizują nasze domy ?

Grzyby pleśniowe to pojęcie zbiorcze dla grzybów, które mogą wytwarzać typowe nitkowate twory i zarodniki. Grzyby pleśniowe tworzą w fazie rozwoju strzępki, które najczęściej są bezbarwne, tak, że grzyb pleśniowy w tej fazie normalnie nie jest widoczny gołym okiem. W celu rozmnażania się i rozprzestrzeniania, grzyby pleśniowe wytwarzają zarodniki - te zaś są często zabarwione, co pozwala w tym stadium dostrzec rozrastającego się grzyba bez żadnych przyrządów.

Rozwój grzybów pleśniowych determinują głównie trzy czynniki: wilgotność, dostępność substancji odżywczych oraz temperatura.

Grzyby pleśniowe potrafią wykorzystać jako pożywkę mnóstwo materiałów np.

  •  różne rodzaje drewna, płyty drewniane
  • papier, tekturę, karton, także płyty karton-gips
  • tapety, klej do tapet
  • tworzywa sztuczne, gumę, silikon
  • wykładziny dywanowe i kleje do nich
  • farby i lakiery
  • skórę
Także na i w / na cemencie mogą rozwijać się grzyby pleśniowe. Grzyby te poza tym mogą rosnąć na materiałach, które same nie stanowią pożywki a osadzają się na nich cząstki organiczne i kurz np. glazura.

Grzyby pleśniowe mogą rosnąć na materiałach tylko wtedy, kiedy występuje tam pewna wilgotność minimalna. Decydująca przy tym nie jest tyko całkowita wilgotność materiału, lecz tylko dostępna dla grzyba wolna woda. Grzyby pleśniowe mogą też rosnąć na i w materiałach, które nie są w widoczny sposób mokre, wystarczająca jest wynosząca w przybliżeniu 80% wilgotność względna powietrza na powierzchni materiału. Szczególnie korzystne warunki ich wzrostu występują zawsze wtedy, gdy na lub w materiale tworzy się woda kondensacyjna.

Problem z grzybem w domu ? kliknij tu >>>>>> pomożemy

piątek, 31 maja 2013

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM (Aby nie doprowadzid do zagrzybienia mieszkania)

Zadaniem        wentylacji      w    budownictwie        mieszkaniowym         zgodnie       z   PN-83/B-
03430Az3/2000        (Wentylacja   w   budynkach   mieszkalnych,   zamieszkania   zbiorowego   i
użyteczności  publicznej),  jest  doprowadzenie  powietrza  zewnętrznego  do  pokojów 
mieszkalnych, kuchni  oraz usunięcie zużytego powietrza z kuchni, łazienek, ustępów i 
ewentualnych pomieszczeń pomocniczych, bezokiennych typu garderoba, składzik.

W  przypadku  kanałowej  wentylacji  grawitacyjnej,  ten  model  wentylacji  realizowany  jest  w

następujący  sposób:  powietrze  zewnętrzne  na  skutek  różnicy  ciśnień  dopływa  do  pokojów 
mieszkalnych   i     kuchni   przez    otwory    w   przegrodach     zewnętrznych      następnie     przez 
przedpokój   przepływa   do   kuchni,   łazienki,   ustępu,   w   których   usytuowane   są   otwory 
wywiewne  przyłączone  do  pionowych  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej,  którymi  zużyte 
powietrze     usuwane       jest   na    zewnątrz      budynku.     Przepływ      powietrza     pomiędzy 
pomieszczeniami         mieszkania    powinny     zapewnić      otwory    wyrównawcze        w   drzwiach 
wewnętrznych (podcięcia lub kratki – przekrój otworów lub szczelin powinien wynosić 80 cm2 
z  pokojów  mieszkalnych  i  200  cm2  do  kuchni,  łazienek,  ustępów  oraz  pomocniczych 
pomieszczeń  bezokiennych).  Kanały           wywiewne  mogą  usunąć  z  mieszkania  tylko  tyle 
powietrza, ile dopływa do pomieszczeń. Jeżeli brak jest otworów nawiewnych, lub uchylnych 
okien,  ilość  dopływającego  powietrza  uzależnione  są  tylko  od  szczelności  okien  i  drzwi 
zewnętrznych      oraz    aktualnej   różnicy    ciśnień   wywołanej      warunkami     zewnętrznymi       i wewnętrznymi.

Łączny strumień objętości powietrza wentylującego w zależności od układu mieszkania 
może wynosić:

                              
• dla mieszkania typu A - 120m3 /h
                              
• dla mieszkania typu B - 150m3 /h
                              
• dla mieszkania typu C - 165m3 /h

mieszkanie typu A - lokal, gdzie łazienka i WC to jedno pomieszczenie; 
mieszkanie typu B - łazienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia;
mieszkanie typu C - łazienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w tym 
mieszkaniu znajduje się pomieszczenie bezokienne.

• Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany do 
20m3/godz./osobę. 

Wkraplanie się pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych przegród

zewnętrznych, grzyby i pleśnie.

W przypadku m.in. niewłaściwej eksploatacji mieszkania (zbyt niska temperatura powietrza,
zbyt mała ilość powietrza wentylacyjnego i ograniczona jego cyrkulacja) na powierzchniach 
wewnętrznych przegród zewnętrznych może występować nadmierne wkroplenie się pary 
wodnej. Sytuacja taka jest niedopuszczalna ze względu zarówno na zdrowie człowieka jak i  możliwość rozwoju zagrzybienia.

jeżeli masz problem z grzybem i pleśnią kliknij tutaj

piątek, 12 kwietnia 2013

Mikotoksyny / mykotoksyny toksyczne i kancerogenne substancje w naszym otoczeniu

Mykotoksyny to substancje, które powstają podczas procesu wtórnej przemiany materii grzybów pleśniowych. Są to substancje trujące dla człowieka i zwierząt. Od dawna stanowiły one przedmiot zainteresowania i badań, ponieważ wiązano je z występowaniem epidemii zatruć, często mających skutki śmiertelne. Mykotoksyny działają toksycznie na różne narządy, zwłaszcza nerki i wątrobę, a ponadto mają działanie mutagenne, teratogenne i kancerogenne


Analizując wpływ mykotoksyn wytwarzanych przez różne rodzaje grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka i zwierząt można stwierdzić, że ma miejsce ich negatywne oddziaływanie, które objawia się występowaniem wielu chorób i zaburzeń. Mykotoksyny mogą dostawać się do organizmu drogą pokarmową, poprzez inhalację oraz przez skórę i błony śluzowe.
Narażenie przez skórę i błony śluzowe wywiera na organizm znikomy, zwykle trudny do uchwycenia efekt biologiczny , natomiast zarówno pokarmowa jak i oddechowa droga narażenia są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Analizowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że niezależnie od drogi narażenia, mykotoksyny stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i należy stale monitorować ich zawartość w żywności
i paszach oraz zapobiegać rozwojowi grzybów toksynotwórczych w budownictwie.

kliknij po odgrzybianie >>> tutaj 

piątek, 15 lutego 2013

Choroby wywoływane przez grzyby i pleśnie - czyli wpływ zagrzybienia w domu na nasze zdrowie

Grzyby występujące w budynkach można w dużym skrócie podzielić na grzyby pleśniowe i grzyby tzw. domowe. Sposób rozmnażania grzybów i ich ekspansja polega na wytwarzaniu olbrzymiej ilości zarodników, które unosząc się w powietrzu, dostają się do organizmów ludzkich przez układ oddechowy, układ pokarmowy i skórę. Przyczyniają się przede wszystkim do chorób układu oddechowego, włącznie z grzybicą płuc. Grzyby wytwarzają groźne toksyny zwane mykotoksynami, które atakują wątrobę, płuca, żołądek, mózg i układ krwionośny. W literaturze fachowej można przeczytać, że mają ścisły związek z rakiem wątroby, płuc, przełyku, żołądka i białaczką.
Oprócz działania na organizmy żywe, grzyby przyczyniają się do niszczenia elementów budowlanych. W przypadku grzybów pleśniowych jest to dyskomfort estetyczno-higieniczny. Natomiast w przypadku grzybów tzw. domowych może dojść do nieodwracalnych zniszczeń elementów budynku.


Możliwość powstania zagrzybienia pojawia się na każdym etapie wykonawstwa budowlanego. Zaczynając od projektu, w którym koncepcje stworzone przez projektanta mogą doprowadzić do powstania mostków termicznych, zastoin wody lub śniegu – czego konsekwencją jest zawilgocenie budynku. Ważny jest też dobór materiałów budowlanych, grubość ścian, sposób ogrzewania i wentylacji. W trakcie wykonawstwa na placu budowy wymagany jest reżim wykonawczy i reżim składowania materiałów budowlanych, izolacji oraz prawidłowej impregnacji drewna budowlanego. Duży wpływ ma też czas wykonawstwa, jak i termin wykonywania robót budowlanych (np. okres jesiennozimowy). Krótkie okresy wykonywania robót skutkują zamykaniem tzw. wilgoci technologicznej. Jednym z czynników powstawania zagrzybienia może być też niewłaściwy sposób użytkowania pomieszczeń.
W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że budynki powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby przy normalnym użytkowaniu nie dochodziło do powstawania zagrzybienia.


kliknij po profesjonalne odgrzybianie >>>>>