niedziela, 8 września 2013

Grzyby pleśniowe - czym są i dlaczego kolonizują nasze domy ?

Grzyby pleśniowe to pojęcie zbiorcze dla grzybów, które mogą wytwarzać typowe nitkowate twory i zarodniki. Grzyby pleśniowe tworzą w fazie rozwoju strzępki, które najczęściej są bezbarwne, tak, że grzyb pleśniowy w tej fazie normalnie nie jest widoczny gołym okiem. W celu rozmnażania się i rozprzestrzeniania, grzyby pleśniowe wytwarzają zarodniki - te zaś są często zabarwione, co pozwala w tym stadium dostrzec rozrastającego się grzyba bez żadnych przyrządów.

Rozwój grzybów pleśniowych determinują głównie trzy czynniki: wilgotność, dostępność substancji odżywczych oraz temperatura.

Grzyby pleśniowe potrafią wykorzystać jako pożywkę mnóstwo materiałów np.

 •  różne rodzaje drewna, płyty drewniane
 • papier, tekturę, karton, także płyty karton-gips
 • tapety, klej do tapet
 • tworzywa sztuczne, gumę, silikon
 • wykładziny dywanowe i kleje do nich
 • farby i lakiery
 • skórę
Także na i w / na cemencie mogą rozwijać się grzyby pleśniowe. Grzyby te poza tym mogą rosnąć na materiałach, które same nie stanowią pożywki a osadzają się na nich cząstki organiczne i kurz np. glazura.

Grzyby pleśniowe mogą rosnąć na materiałach tylko wtedy, kiedy występuje tam pewna wilgotność minimalna. Decydująca przy tym nie jest tyko całkowita wilgotność materiału, lecz tylko dostępna dla grzyba wolna woda. Grzyby pleśniowe mogą też rosnąć na i w materiałach, które nie są w widoczny sposób mokre, wystarczająca jest wynosząca w przybliżeniu 80% wilgotność względna powietrza na powierzchni materiału. Szczególnie korzystne warunki ich wzrostu występują zawsze wtedy, gdy na lub w materiale tworzy się woda kondensacyjna.

Problem z grzybem w domu ? kliknij tu >>>>>> pomożemy

piątek, 31 maja 2013

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM (Aby nie doprowadzid do zagrzybienia mieszkania)

Zadaniem        wentylacji      w    budownictwie        mieszkaniowym         zgodnie       z   PN-83/B-
03430Az3/2000        (Wentylacja   w   budynkach   mieszkalnych,   zamieszkania   zbiorowego   i
użyteczności  publicznej),  jest  doprowadzenie  powietrza  zewnętrznego  do  pokojów 
mieszkalnych, kuchni  oraz usunięcie zużytego powietrza z kuchni, łazienek, ustępów i 
ewentualnych pomieszczeń pomocniczych, bezokiennych typu garderoba, składzik.

W  przypadku  kanałowej  wentylacji  grawitacyjnej,  ten  model  wentylacji  realizowany  jest  w 
następujący  sposób:  powietrze  zewnętrzne  na  skutek  różnicy  ciśnień  dopływa  do  pokojów 
mieszkalnych   i     kuchni   przez    otwory    w   przegrodach     zewnętrznych      następnie     przez 
przedpokój   przepływa   do   kuchni,   łazienki,   ustępu,   w   których   usytuowane   są   otwory 
wywiewne  przyłączone  do  pionowych  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej,  którymi  zużyte 
powietrze     usuwane       jest   na    zewnątrz      budynku.     Przepływ      powietrza     pomiędzy 
pomieszczeniami         mieszkania    powinny     zapewnić      otwory    wyrównawcze        w   drzwiach 
wewnętrznych (podcięcia lub kratki – przekrój otworów lub szczelin powinien wynosić 80 cm2 
z  pokojów  mieszkalnych  i  200  cm2  do  kuchni,  łazienek,  ustępów  oraz  pomocniczych 
pomieszczeń  bezokiennych).  Kanały           wywiewne  mogą  usunąć  z  mieszkania  tylko  tyle 
powietrza, ile dopływa do pomieszczeń. Jeżeli brak jest otworów nawiewnych, lub uchylnych 
okien,  ilość  dopływającego  powietrza  uzależnione  są  tylko  od  szczelności  okien  i  drzwi 
zewnętrznych      oraz    aktualnej   różnicy    ciśnień   wywołanej      warunkami     zewnętrznymi       i 
wewnętrznymi.

Łączny strumień objętości powietrza wentylującego w zależności od układu mieszkania 
może wynosić:

                               
• dla mieszkania typu A - 120m3 /h
                               
• dla mieszkania typu B - 150m3 /h
                               
• dla mieszkania typu C - 165m3 /h

mieszkanie typu A - lokal, gdzie łazienka i WC to jedno pomieszczenie; 
mieszkanie typu B - łazienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia;
mieszkanie typu C - łazienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w tym 
mieszkaniu znajduje się pomieszczenie bezokienne.

• Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany do 
20m3/godz./osobę. 

Wkraplanie się pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych przegród 
zewnętrznych, grzyby i pleśnie.

W przypadku m.in. niewłaściwej eksploatacji mieszkania (zbyt niska temperatura powietrza,
zbyt mała ilość powietrza wentylacyjnego i ograniczona jego cyrkulacja) na powierzchniach 
wewnętrznych przegród zewnętrznych może występować nadmierne wkroplenie się pary 
wodnej. Sytuacja taka jest niedopuszczalna ze względu zarówno na zdrowie człowieka jak i  możliwość rozwoju zagrzybienia.

jeżeli masz problem z grzybem i pleśnią kliknij tutaj

piątek, 12 kwietnia 2013

Mikotoksyny / mykotoksyny toksyczne i kancerogenne substancje w naszym otoczeniu

Mykotoksyny to substancje, które powstają podczas procesu wtórnej przemiany materii grzybów pleśniowych. Są to substancje trujące dla człowieka i zwierząt. Od dawna stanowiły one przedmiot zainteresowania i badań, ponieważ wiązano je z występowaniem epidemii zatruć, często mających skutki śmiertelne. Mykotoksyny działają toksycznie na różne narządy, zwłaszcza nerki i wątrobę, a ponadto mają działanie mutagenne, teratogenne i kancerogenne


Analizując wpływ mykotoksyn wytwarzanych przez różne rodzaje grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka i zwierząt można stwierdzić, że ma miejsce ich negatywne oddziaływanie, które objawia się występowaniem wielu chorób i zaburzeń. Mykotoksyny mogą dostawać się do organizmu drogą pokarmową, poprzez inhalację oraz przez skórę i błony śluzowe.
Narażenie przez skórę i błony śluzowe wywiera na organizm znikomy, zwykle trudny do uchwycenia efekt biologiczny , natomiast zarówno pokarmowa jak i oddechowa droga narażenia są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Analizowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że niezależnie od drogi narażenia, mykotoksyny stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i należy stale monitorować ich zawartość w żywności
i paszach oraz zapobiegać rozwojowi grzybów toksynotwórczych w budownictwie.

kliknij po odgrzybianie >>> tutaj 

piątek, 15 lutego 2013

Choroby wywoływane przez grzyby i pleśnie - czyli wpływ zagrzybienia w domu na nasze zdrowie

Grzyby występujące w budynkach można w dużym skrócie podzielić na grzyby pleśniowe i grzyby tzw. domowe. Sposób rozmnażania grzybów i ich ekspansja polega na wytwarzaniu olbrzymiej ilości zarodników, które unosząc się w powietrzu, dostają się do organizmów ludzkich przez układ oddechowy, układ pokarmowy i skórę. Przyczyniają się przede wszystkim do chorób układu oddechowego, włącznie z grzybicą płuc. Grzyby wytwarzają groźne toksyny zwane mykotoksynami, które atakują wątrobę, płuca, żołądek, mózg i układ krwionośny. W literaturze fachowej można przeczytać, że mają ścisły związek z rakiem wątroby, płuc, przełyku, żołądka i białaczką.
Oprócz działania na organizmy żywe, grzyby przyczyniają się do niszczenia elementów budowlanych. W przypadku grzybów pleśniowych jest to dyskomfort estetyczno-higieniczny. Natomiast w przypadku grzybów tzw. domowych może dojść do nieodwracalnych zniszczeń elementów budynku.


Możliwość powstania zagrzybienia pojawia się na każdym etapie wykonawstwa budowlanego. Zaczynając od projektu, w którym koncepcje stworzone przez projektanta mogą doprowadzić do powstania mostków termicznych, zastoin wody lub śniegu – czego konsekwencją jest zawilgocenie budynku. Ważny jest też dobór materiałów budowlanych, grubość ścian, sposób ogrzewania i wentylacji. W trakcie wykonawstwa na placu budowy wymagany jest reżim wykonawczy i reżim składowania materiałów budowlanych, izolacji oraz prawidłowej impregnacji drewna budowlanego. Duży wpływ ma też czas wykonawstwa, jak i termin wykonywania robót budowlanych (np. okres jesiennozimowy). Krótkie okresy wykonywania robót skutkują zamykaniem tzw. wilgoci technologicznej. Jednym z czynników powstawania zagrzybienia może być też niewłaściwy sposób użytkowania pomieszczeń.
W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że budynki powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby przy normalnym użytkowaniu nie dochodziło do powstawania zagrzybienia.


kliknij po profesjonalne odgrzybianie >>>>> 

czwartek, 17 stycznia 2013

odgrzybianie i osuszanie Warszawa - gwarancja pismna tel. 504 928 205: Grzyb i pleśń w domu a zdrowie dziecka

Grzyb i pleśń w domu a zdrowie dziecka

Nie sama pleśń i grzyb są dla nas szkodliwe, tylko produkty ich przemiany materii, czyli trujące mykotoksyny. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję, czy wyrzucić spleśniałą żywność do kosza. Nie sugerujmy się wielkością pleśni, ponieważ nawet maleńka plamka może być z gatunku tych, które wytwarzają dużo mikotoksyn.
Najwięcej trucizn znajduje się w źle przechowywanych zbożach oraz orzechach arachidowych.
Naukowcy odkryli też, że u krów karmionych spleśniałą paszą mikotoksyny odkładają się w tkankach, a potem trafiają np. do mleka, które pijemy. Pośrednio zjadamy więc pleśń, którą karmiliśmy zwierzęta.
Każdy produkt zaatakowany przez pleśń trzeba wyrzucić w całości. Nie wolno go nawet przeznaczać dla zwierząt, szczególnie hodowlanych.

Pleśnie rozwijają się na martwej materii organicznej, która jest dla nich znakomitą pożywką. Chodząc parkowymi alejami, często widzimy pleśniowe plamki na opadłych, wilgotnych liściach. Wystarczy podmuch wiatru, by mikroskopijne zarodniki uniosły się w powietrze. Jeśli wtargną do organizmu alergika, mogą wywołać napad astmy czy alergiczne grzybicze zapalenie zatok.
Bardzo trudno rozpoznać uczulenie na alergeny grzybów. Testy skórne czy oznaczenie specyficznych przeciwciał  nie zawsze są miarodajne. Znamy już ponad wiele gatunków grzybów silnie alergizujących, a ponadto uczulają różne ich produkty, nie tylko zarodniki. Przy tej ilości alergenów trudno znaleźć winowajcę.


Ponieważ pleśni mają doskonałe układy enzymatyczne, pożywką dla nich mogą być substancje niejadalne dla innych organizmów, nawet niektóre tworzywa sztuczne. Dlatego pleśni często są lokatorami naszych domów. Zwłaszcza tych rzadko wietrzonych, z wadliwą wentylacją, zbyt szczelnymi oknami i sztucznymi wykładzinami na ścianach oraz podłodze.
Jeśli na ścianach spostrzeżemy zacieki, a potem w tych miejscach pojawią się oliwkowe, brązowe czy czarne punkciki, które pomału tworzą coraz większe plamy - to niechybny znak, że zagościły u nas pleśnie. Każda z tych plam jest bowiem kolonią jakiegoś grzyba, który stale produkuje miliony uczulających zarodników.
Grzybnia często rozwija się również w starych drewnianych elementach domów (np. futrynach okiennych), w altankach i domkach działkowych, w stertach gazet czy książek złożonych w wilgotnej piwnicy, w fugach wilgotnych łazienek, a nawet w nie suszonej ścierce do podłóg.

Na szczęście nie jesteśmy bezsilni wobec pleśni w domu. Co możemy zrobić, by się ich ustrzec?
 • Zadbaj o sprawną instalację wentylacyjną i kontroluj jej działanie.
 • Codziennie porządnie wietrz całe mieszkanie.
 • Co roku, najlepiej wiosną wyszoruj porządnie drewniane ściany domków na działce i dobrze je potem osusz. Do wody trzeba dodać detergentów.
 • Jeśli w mieszkaniu często jest wilgotno, bo np. dużo gotujesz, pierzesz - lepiej nie kładź na ścianach tapet czy boazerii.
 • Jeżeli podłogę pokrywa wykładzina typu lenteks, której podłoże stanowią sprasowane włókna roślinne, czyli znakomita pożywka dla pleśni - zerwij ją i zamień np. na terakotę czy impregnowane podłogi drewniane.
 • Wietrz łazienkę jak najczęściej i wycieraj do sucha podłogę oraz ściany. Na rozwój pleśni narażone są zwłaszcza fugi i miejsca, gdzie wanna czy brodzik stykają się ze ścianą.
kliknij po odgrzybianieśroda, 2 stycznia 2013

Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów i pleśni w budynkach


Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów, likwidowanie pleśni.
 • odgrzybianie budynków
 • odgrzybianie ścian
 • odgrzybianie mieszkań
 • usuwanie pleśni
 • odgrzybianie murów
 • likwidowanie grzybów
 • likwidowanie pleśni
 • odgrzybianie drewna
 • odgrzybianie składów i magazynów
 • odgrzybianie hal
 • odgrzybianie sklepów
 • usuwanie grzybów   

Likwidujemy grzyba ze wszystkich materiałów i powierzchni
(odgrzybiamy ściany mury tynki
drewno meble podłogi mdf więźbę
dachową elewacje wentylacja fugi).
Wystawiamy zaświadczenia dla
ubezpieczalni i spółdzielni.
Zapewniamy gwarancję na piśmie.
Zapraszam na darmową wycenę tel.504 928 205 lub 515 043 417
biuro@dertyserwis.pl