niedziela, 24 kwietnia 2016

Problem z górnymi dolnymi drogami oddechowymi w ekspozycji na grzyba i pleśń w domu

Problem z górnymi dolnymi drogami oddechowymi w ekspozycji na grzyba i pleśń w domu

alergia płucna na grzyby
Grzyby domowe i pleśnie mogą powodować występowanie duszności u osób uczulonych, gdyż niewielkie rozmiary zarodników pozwalają im głęboko penetrować oskrzela człowieka i zwierząt. Grzyby i pleśnie należą do czynników, które mogą być przyczyną procesu chorobowego u osób z osłabionym lub nadmiernie wyczulonym układem immunologicznym, a także powodują zaostrzenia i utrzymywanie się objawów klinicznych astmy oskrzelowej u osób uczulonych.

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, charakteryzującą się występowaniem nad reaktywności oskrzeli oraz okresową obturacją odwracalną samoistnie lub po leczeniu. Głównym objawem astmy są napady duszności, zwłaszcza wydechowej, wywołane zwykle kontaktem z alergenem. Ponadto występuje uczucie ucisku, rozpierania w klatce piersiowej. Często słyszalny jest świszczący oddech, może występować uporczywy, suchy kaszel. Pleśnie są pospolitym alergenem środowiska i dlatego też najczęściej przypadki astmy oskrzelowej wywołanej przez te grzyby są uważane za choroby niezwiązane z pracą zawodową. Tylko w wyjątkowych przypadkach stwierdzenie narażenia na rzadkie gatunki pleśni specyficzne dla miejsca pracy i wykazania związku przyczynowego z chorobą pozwalają rozpoznać astmę zawodową wywołaną przez grzyby pleśniowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć o różnego rodzaju enzymach pochodzenia grzybowego, które są uznanymi
alergenami zawodowymi. Jednym z nich jest amylaza, enzym rozkładający skrobię, wytwarzany m.in. przez Aspergillus niger, stosowana w procesie pieczenia chleba jako ulepszacz. Działanie alergizujące wywierają także fita-za – fosfataza produkowana przez Aspergillus niger i ß-glukaza wytwarzana przez grzyby rodzaju Aspergillus, dodawane do paszy zwierząt dla poprawienia jej wartości odżywczych.
Grzyby i pleśnie są istotnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Rzeczywistą ich rolę i wytwarzanych przez nie mykotoksyn poznano tylko częściowo, a wiele mechanizmów patogenezy schorzeń wywołanych przez grzyby pozostaje nieznanych.