piątek, 12 kwietnia 2013

Mikotoksyny / mykotoksyny toksyczne i kancerogenne substancje w naszym otoczeniu

Mykotoksyny to substancje, które powstają podczas procesu wtórnej przemiany materii grzybów pleśniowych. Są to substancje trujące dla człowieka i zwierząt. Od dawna stanowiły one przedmiot zainteresowania i badań, ponieważ wiązano je z występowaniem epidemii zatruć, często mających skutki śmiertelne. Mykotoksyny działają toksycznie na różne narządy, zwłaszcza nerki i wątrobę, a ponadto mają działanie mutagenne, teratogenne i kancerogenne


Analizując wpływ mykotoksyn wytwarzanych przez różne rodzaje grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka i zwierząt można stwierdzić, że ma miejsce ich negatywne oddziaływanie, które objawia się występowaniem wielu chorób i zaburzeń. Mykotoksyny mogą dostawać się do organizmu drogą pokarmową, poprzez inhalację oraz przez skórę i błony śluzowe.
Narażenie przez skórę i błony śluzowe wywiera na organizm znikomy, zwykle trudny do uchwycenia efekt biologiczny , natomiast zarówno pokarmowa jak i oddechowa droga narażenia są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Analizowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że niezależnie od drogi narażenia, mykotoksyny stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i należy stale monitorować ich zawartość w żywności
i paszach oraz zapobiegać rozwojowi grzybów toksynotwórczych w budownictwie.

kliknij po odgrzybianie >>> tutaj