środa, 2 stycznia 2013

Wilgoć i zagrzybienie, przyczyny powstawania, szkodliwość


Przyczyny powstawania wilgoci i pleśni

Zawilgocenie, grzyb czy pleśń mogą być skutkiem gromadzenia się nadmiernej pary wodnej i wynikiem braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach. Już podczas snu poprzez oddychanie i skórę każdy człowiek wydala około jednego litra wody.
Do tego dochodzą takie czynności, jak gotowanie, zmywanie naczyń, kąpiel, pranie, suszenie ubrań itp., które przyczyniają się w dużej mierze do wzrostu poziomu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.
Niedrożne kanały wentylacyjne oraz ograniczenie zdolności wymiany powietrza poprzez zbyt szczelną stolarkę okienną i drzwiową to kolejne powody, przez które nasze mieszkanie staje się bardziej hermetyczne i jednocześnie w większym stopniu narażone na gromadzenie się wilgoci. Inne przyczyny zawilgocenia ścian to błędnie wykonane lub uszkodzone pokrycia dachowe oraz nieszczelne hydroizolacje fundamentów poprzez które woda bezpośrednio przedostaje się do wewnątrz budynku.
Bardzo częstym czynnikiem, który powoduje skraplanie pary wodnej na wewnętrznej ścianie, a w następnym etapie powstanie zagrzybienia są również wady konstrukcyjne przegród, niedokładne wykonanie izolacji cieplnej budynku lub całkowity jej brak.

Charakterystyka pleśni

Grzyby pleśniowe, to organizmy tlenowe, które występują na powierzchni podłoża, tworząc na nim różnej grubości naloty. W budownictwie znanych jest ok. 30 gatunków grzybów pleśniowych, które ze względu na wyjątkowo niskie wymagania pokarmowe i duże zdolności przystosowawcze rozwijają się na drewnie, papierze, tkaninach, betonie, tynku, a nawet na tworzywach sztucznych.

Idealne warunki do powstania i rozwoju pleśni to:
wilgotność względna powietrza ≥ 60% + temperatura (20-35°C) + podłoże ≤ 7pH

Jak rozpoznać miejsca skażone pleśnią

W pomieszczeniach dotkniętych grzybem pleśniowym najczęściej pojawia się stęchły, zgniły i nieprzyjemny zapach oraz gołym okiem można dostrzec przebarwienia podłoża (od białego do brunatnego). Pleśń powoduje odpadanie i osypywanie się tynku, łuszczenie powłoki malarskiej, odklejanie się tapety. Na powierzchniach mogą również powstawać wybrzuszenia lub pęknięcia.Szkodliwość

Zawilgocenie i zagrzybienie stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla samej budowli, ale przede wszystkim dla zdrowia człowieka. Najczęściej występujące objawy spowodowane grzybem pleśniowym to:

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powstałe w wyniku występowania pleśni mogą stworzyć w zakładach przetwórstwa spożywczego (w mleczarniach, zakładach mięsnych), w gastronomii, w pomieszczeniach magazynowych i sklepowych poważny problem higieniczny, który w rezultacie może doprowadzić do skażenia produktów spożywczych np. bakteriami

Jak zabezpieczyć powierzchnie przed wilgocią i pleśnią

Powierzchnie narażone na działanie wilgoci oraz grzybów pleśniowych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Prostym i jednocześnie skutecznym sposobem na zabezpieczenie powierzchni przed wilgocią. Wskazane też jest częste sprzątanie - dobra wentylacja jest tu podstawą.

Zapytaj o profesjonalne odgrzybianie