poniedziałek, 22 października 2012

Ocena zanieczyszczenia powietrza w zagrzybionych domach

Ocena zanieczyszczenia powietrza

Pomiar zanieczyszczenia powietrza można wykonać za pomocą czujników i urządzeń technicznych (spektrometry absorpcji w podczerwieni, spektrometry masowe, chromatografia gazowa). Takie rozwiązanie, oprócz wysokich kosztów, obarczone jest dużym błędem – czujniki mierzą stężenie jednego związku, podczas gdy w powietrzu może byś ich kilkaset. Ponadto inżynierowie mieli problem z interpretacją wypływu wielkości pomiarowych na reakcję człowieka. Zespół prof. Fangera zaproponował zastosowanie oceny subiektywnej – oceny wystawionej przez ludzi. Metoda ta – oparta na wskaźniku PMV – pozwala na ocenę całości zanieczyszczeń powietrza (nie tylko poszczególnych związków), nie ma problemów z interpretacją wyników (np. ból głowy, uczucie zmęczenia), "czujnik" może poruszać się po pomieszczeniu co znacznie zwiększa spektrum pomiarowe.
Ludzi oceniających stopień zanieczyszczenia powietrza (dobrze-obojętnie-źle) podzielono na dwie grupy:
  • panel naiwny – to pracownicy badanego budynku,
  • panel wytrenowany – to ludzie profesjonalnie zajmujący się oceną powietrza wewnętrznego.

Nowe jednostki

Ponieważ do oceny komfortu jakości powietrza zostali zaangażowani użytkownicy budynków, należało stworzyć nową jednostkę do porównywania stopnia zanieczyszczenia powietrza. Prof. Fanger zaproponował, aby jako wzorcowe źródło emisji zanieczyszczeń przyjąć człowieka.
  • 1 olf – strumień zanieczyszczeń wydzielany przez 1 standardową osobę dorosłą, w wieku średnim, powierzchni skóry 1,8 m², o standardzie higienicznym 0,7 kąpieli na dzień, zmieniającą codziennie bieliznę i pracującą w biurze lub w miejscu podobnym, w pozycji siedzącej.
Średnie wartości emisji zanieczyszczenia w olfach

emisja
osoba w pozycji siedzącej, lekka praca 1 olf
osoba, aktywność średnia 5 olfów
osoba, aktywność duża 11 olfów
osoba paląca (w trakcie palenia) 25 olfów
osoba paląca (gdy nie pali) średnio 6 olfów
materiały budowlane, wyposażenie wnętrz 0-0,5 olfa/m²
  • 1 decypol – stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu wywołane obecnością 1 standardowej osoby przy przepływie przez pomieszczenie oraz idealnemu wymieszaniu 10 l/s świeżego powietrza.
Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym
w decypolach

stężenie
powietrze bardzo czyste (np. góry, morze) 0,01 decypola
umiarkowane zanieczyszczenie miast 0,05-0,3 decypola
duże miasta, podczas smogu

> 1 decypola